Alkohol

alkohol
Når alkohol er et problem, kan det have store konsekvenser både for helbred, privatliv og arbejdsliv.

Hvis du selv mener, du har et misbrug, eller hvis din leder har tilkendegivet, at der er mistanke om, du har et misbrug, så er der grund til at tage sagen alvorligt. Misbrug eller overtrædelse af reglerne omkring alkohol kan medføre afsked – også selvom det egentlige tidspunkt for indtagelse af alkohol er uden for arbejdstid.

Hvis varetagelsen af arbejdet ikke er tilfredsstillende, kan det være afskedigelsesgrund. Hvis årsagen er alkohol, kan en behandling måske løse problemet, og være vejen til at undgå en eventuel afsked.

Behandling

Der er mulighed for at indgå en aftale med arbejdspladsen om at gå i behandling. Behandlingen kan enten være dagsbehandling, hvor du bor hjemme, eller det kan være døgnbehandling med ophold på et behandlingssted.