Arbejdstid


Lokalaftale skoleåret 2021/2022

På baggrund af A20, er der indgået en aftale mllem Sønderborg Lærerkreds og Sønderborg Kommune. Aftalen er gældende for skoleåret 2021/2022.

Lokalaftale skoleåret 2021/2022


 

Se dokumenter vedr. arbejdstid i Sønderborg Kommune herunder 

Lokalaftale skoleåret 2019/2020

Lokal arejdstidsaftale skoleåret 2019/2020


 

Tidligere aftaler og administrationsgrundlag m.m.

Lokal arbejdstidsaftale 2018-2019

Adm. grundlag fra 2016-18

Adm. grundlag fra 1. august 2015

Aftale om fælles forståelse, rev. 2015-18

Adm. grundlag fra 1. august 2014


Aftale om fælles forståelse 2014

Dialogpapir vedr. 240 timer. 2016-18

Kendetegn for god dialog. 2016-18

Pressemeddelelse

Spørgsmål og svar om lærernes arbejdstid (FAQ)

Lejrskoler, uenighedsreferat

Orientering om L409 i dagspressen