Ferie og sygdom

Ferie
En kollektiv ferie er en påtvunget ferie, som man skal afholde. I Sønderborg kommune ligger vore 5 kollektive uger som uge 28, 29 og 30 samt efterårsferie (uge 42) og vinterferie (uge7). I forhold til ferieloven er der to scenarier, og dine rettigheder afhænger af, om du er blevet sygemeldt op til eller under en ferie.

1. Du bliver syg inden ferien påbegyndes:

Syg inden ferien betyder, at du er blevet syg før arbejdstids begyndelse på din første feriedag. 

Du har ikke pligt til at påbegynde din ferie, fordi sygdom inden din ferie er det, der hedder en feriehindring, og du har derfor ret til at holde din ferie på et andet tidspunkt.

Hvad skal du gøre?

Du skal kontakte din arbejdsgiver på din første sygedag, som du ellers ville gøre i forbindelse med sygdom.

Du kan dog også vælge at holde din ferie alligevel, hvis du fx har booket en ferie og vælger at tage af sted, selvom du er syg. Er du syg op til ferien og vælger at afvikle ferie trods sygdom, skal du huske at meddele din arbejdsgiver, at du raskmelder dig og holder din ferie.

Hvis din arbejdsgiver modtager sygedagpengerefusion på grund af din sygdom, skal du også huske at kontakte din bopælskommunes Jobcenter for at lave aftale om teknisk raskmelding under ferie, så sygedagpengerefusionen genoptages til arbejdsgiver umiddelbart efter din feries ophør. 

Hvis du er sygemeldt på første feriedag og bliver rask, inden din ferie er udløbet, skal du huske at melde dig rask og holde den resterende del af din planlagte ferie. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk har ret til at holde din udskudte ferie i forlængelse af din raskmelding. Hvis det skal lade sig gøre, så er det noget din arbejdsgiver skal godkende. Kontakt din arbejdsgiver for nærmere aftale.

Har du spørgsmål i forhold til ferie og sygdom, kan du altid kontakte DLF Sønderborg, så hjælper vi dig.

2. Du bliver syg efter ferien er påbegyndt:

Hvis du bliver syg efter feriens begyndelse, er det muligt at få erstatningsferie - men først efter en karensperiode.

Reglerne betyder konkret, at hvis du har optjent fuld ferie – det vil sige (mindst) 25 dages ferie – har du mulighed for erstatningsferie efter 5 sygedage i løbet af din ferie. Vær opmærksom på, at de 5 dage kan ligge i forlængelse af hinanden eller være spredt over ferieåret og flere ferieperioder. De første 5 dage betragtes som en karensperiode, som ikke erstattes. Der gives max 4 ugers erstatningsferie.

Hvis du har optjent mindre end de 25 dages ferie, vil din karensperiode også være forholdsmæssigt mindre end de 5 dage.

Hvad skal du gøre?

Du skal kontakte din arbejdsgiver på din første sygedag, som du ellers ville gøre i forbindelse med sygdom. Som udgangspunkt stilles der desuden krav om en lægeerklæring, der dokumenterer sygdommenog dens forventede varighed. Derfor skal du kontakte din egen læge på 1. sygedag og få lavet en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal du selv betale for. Din ret til erstatningsferie indtræder tidligst fra det tidspunkt, hvor du har kontaktet din arbejdsgiver.