Læserbrev: Selv i en bunden opgave findes der et politisk valg og ansvar

”Vi er ambitiøse på vores børns vegne. Vi investerer i skoler og dagtilbud med fokus på trivsel og udvikling. Vores mål er, at alle tager en uddannelse.” Sådan står der i Byrådets vision for Sønderborg Kommune. Men der er milevidt mellem ord og handling lige nu.

Folkeskolen er en samfundsbærende institution, og vores børn og unge er vores fremtid.

Hver dag gør vi lærere, børnehaveklasseledere, medarbejdere i PPR og andre i og omkring folkeskolerne i Sønderborg Kommune et stort stykke arbejde for at skabe de bedste forudsætninger for børn og unges trivsel og faglige udvikling.

Vi ser, at flere og flere af vores elever har behov for særlig støtte, og vi ved, at selv få elever med særlige behov kan vende op og ned på en skoles budget. Inklusionsmidlerne, som vi skal bruge på at forebygge både faglig og social mistrivsel, slår slet ikke til. Samtidig skal flere og flere elever med særlige behov inkluderes i folkeskolen for færre penge – det hænger ganske enkelt ikke sammen hverken for eleverne, deres familier eller for os som medarbejdere.

Vi anerkender den vanskelige økonomiske situation, Sønderborg Kommune står i med de stærkt stigende udgifter på det specialiserede område. Og vi deler den frustration, som flere byrådspolitikere på byrådsmødet d. 31. maj gav udtryk for. Hvordan et folketing og en regering kan vende det blinde øje til, mens kommuner landet over kæmper så hårdt for at yde den kerneopgave, de er sat til, er for os helt ubegribeligt. Ikke mindst fordi vi ved, at det i den grad betaler sig både menneskeligt og økonomisk at investere i børn og unge.

Vi er klar over, at byrådspolitikerne ikke ønsker at skære i kommunens kernevelfærd – men det er lige præcis det, der sker nu. Sparekataloget, som nu er sendt i høring på Børne- og Uddannelsesområdet, sætter en tyk streg under alvoren af de kommende besparelser.

Byrådspolitikerne kalder gang på gang den vanskelige opgave for en bunden opgave. Det giver vi dem for så vidt også ret i. Men selv i en bunden opgave findes der altså politiske valg og fravalg – og ikke mindst et politisk ansvar.

Når vi læser sparekataloget, er det allerede fyldt med politiske og forvaltningsmæssige valg og ikke mindst fravalg! Det, der springer mest i øjnene, er, at spareforslagene så entydigt går efter kerneopgaverne og vores lovbestemte kerneydelser. Vi skal spare massivt på skal-opgaverne, nemlig undervisningens kvalitet og vores mulighed for at understøtte børn og unges faglige og sociale udvikling og trivsel.

Sønderborg Kommune har netop afskediget 5 uddannede lærere på grund af arbejdsmangel, alt imens vi de sidste ti år har set en massiv stigning i antallet af ikke-uddannede løsvikarer på skolerne. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har netop offentliggjort, at 20,5% af de læreransatte i Sønderborg ikke har en læreruddannelse. Det er dybt bekymrende, for vi ved fra flere undersøgelser, at uddannede lærere er selve nøglen til at sikre både trivslen og elevernes udbytte af undervisningen. Det er en kompleks opgave at undervise, og det kræver en læreruddannelse at stå med det ansvar. Selvom løsvikarerne gør deres bedste, kan de ikke erstatte uddannede lærere i en undervisningssituation.

Der ønskes med høringen en kvalificering af forslagene, men hvorfor er der så ikke stillet langt flere forslag på hele Børne- og Uddannelsesområdet? Kan dele af organisationen virkelig på forhånd være fredet, når vi står i en så problematisk situation, som vi gør? Vi høringsberettigede bliver sat i en vanskelig og urimelig position, fordi vi uundgåeligt tvinges til at pege på andre og hinanden. Det ansvar burde ligge hos politikerne.

 

Vi er ligesom Byrådet ambitiøse på børnenes vegne. Og vi har en klar forventning om, at der tages et politisk ansvar for, at vi i folkeskolen har en chance for at kunne udleve ambitionerne i praksis.  

 

 

Nanna Stryhn-Johnsen, Kredsformand Sønderborg Lærerkreds

Peter Lyck-Damgaard, FTR og tillidsrepræsentant Humlehøj-Skolen

Anne Hartig Weber, tillidsrepræsentant Dybbøl-Skolen

Anette Wael Duus, tillidsrepræsentant Broager Skole

Ann Frank, tillidsrepræsentant Hørup Centralskole

Anders Eriksen, tillidsrepræsentant VidensBy Sønderborg

Birgitte Junggren Have, tillidsrepræsentant Fynshav Børneunivers

Birgitte Lynch, tillidsrepræsentant 10’eren

Dorthe Ovesen, Arbejdsmiljøansvarlig Sønderborg Lærerkreds

Helena Bruncke, tillidsrepræsentant PPR & Inklusionsteam

Jan Sørensen, tillidsrepræsentant Gråsten Skole

Lene Falk, tillidsrepræsentant Lysabild Børneunivers

Linda Gjelstrup, tillidsrepræsentant Nørreskov-Skolen

Marc Elsborg, tillidsrepræsentant Ulkebøl Skole

Margit Niemann, tillidsrepræsentant Rinkenæs Skole

Morten Philip Petersen, tillidsrepræsentant Ahlmann-Skolen

Sabrina Holm Hostrup, tillidsrepræsentant Nybøl Børneunivers

Signe Kiil O’Hanlon, tillidsrepræsentant Kløver-Skolen

Sten Otterstrøm, tillidsrepræsentant Nordals Skolen

Susanne Good Hollænder, tillidsrepræsentant Nydam Skole

Susanne Rogat, tillidsrepræsentant Augustenborg Skole

Susan Kamstrup, tillidsrepræsentant Sønderskov-Skolen

 

Emner

Målgruppe