Til dig, der er nyansat

Sommer
En kollektiv ferie er en påtvunget ferie, som man skal afholde. I Sønderborg kommune ligger vore 5 kollektive uger som uge 28, 29 og 30 samt efterårsferie (uge 42) og vinterferie (uge 7).

Du skulle gerne i dit tidligere job have optjent ret til ferie med løn hos din arbejdsgiver, men kommer måske fra en kommune, hvor der er fastlagt andre kollektive ferieuger end i Sønderborg (fx 4 uger i sommerferien og uge 42). Du vil i denne situation ikke få løn i vinterferien.

Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter du har holdt dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med feriedagpenge, kan du søge om dagpenge ved kollektiv ferie.

1. Når du skal ansøge om dagpenge, skal du bruge oplysninger om alle de ferieperioder, du har holdt fra 1. maj og indtil nu med egen optjent ferie og/eller feriedagpenge. Det fremgår måske af dine lønsedler ellers kontakt din tidligere arbejdsgiver!

2. Du skal melde dig ledig via www.job-net.dk (jobcenteret) første dag i ferien!

3. Dernæst skal du søge om dagpenge hos a-kassen – sandsynligvis er du medlem af Lærernes a-kasse (dlfa). Det gøres lettest via hjemmesiden www.dlfa.dk under bjælken ”Jeg skal holde ferie”!

4. Dagen efter du har holdt den sidste dag med dagpenge, skal du huske at afmelde dig som ledig.

Husk dog, at når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i hele perioden.

Det betyder, at du skal befinde dig i Danmark og deltage i møder mv., som du kan blive indkaldt til! Det er dog nok tvivlsomt om man bliver indkaldt til arbejde i fx vinterferien, når skolerne har lukket!

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte dlfa eller Sønderborg Lærerkreds, hvis du er medlem.