Til dig, der er nyuddannet

Solbriller
En kollektiv ferie er en påtvunget ferie, som man skal afholde. I Sønderborg kommune ligger vore 5 kollektive uger som uge 28, 29 og 30 samt efterårsferie (uge 42) og vinterferie (uge 7).

Som nyuddannet har du sandsynligvis ikke optjent retten til ferie med løn.

Arbejdsgiveren har derfor ret til at trække dig i løn (og det gør de). Hvis man er medlem af en a-kasse har man ret til at få dagpenge. Du skal huske

1. Du skal melde dig ledig via www.job-net.dk (jobcenteret) første dag i ferien!

2. Dernæst skal du søge om dagpenge hos a-kassen – sandsynligvis er du medlem af Lærernes a-kasse (dlfa). Det gøres lettest via hjemmesiden www.dlfa.dk under bjælken ”Du skal holde ferie”!

3. Dagen efter du har holdt den sidste dag med dagpenge, skal du huske at afmelde dig som ledig.